گوشت خواری در زندگئ انسان نشانه ای از دوران بربریت است . تولستوی

2Feb

00:0000:00

داکتر قیومی از رادیو بی صدایان در مورد چربئ جگر صحبت می کند

5Jan

00:0000:00

فلو یا انفلونزا چگونه بیماری ست ؟ چگونه تشخیص و تداوی می شود ؟ داکتر قیومی پزشک خانواده

9Dec

00:0000:00

سینه بغل چگونه بیماری ست . داکتر شکور قیومی

27Nov

00:0000:00

شنگل یا چیچک دوباره در بزرگسالی چگونه بیماری است ؟ دکتر قیومی پاسخ می گوید

3Nov

00:0000:00

VERTIGO- Dr. Kayumi- Radio Besadayaan

15Oct

سرچرخی که ناشی از عارضهٔ گوش است

00:0000:00

بسوی تندرستی- جگر سوزی (Acid Reflux) Dr. Kayumi- Besadayaan Radio

30Sep

00:0000:00

بسوی تندرستی - عوامل کم خونی ٬ تشخیص وتداوئ آن . داکتر شکور قیومی پزشک خانواده

18Sep

00:0000:00

بسوی تندرستی - کمردردی و بیمارئ ستون فقرات- داکتر شکور قیومی

9Aug

00:0000:00

انتشار عکس کودکان در فیسبوک و عواقب ناگوار آن

30Jul

انتشار بی ملاحظهٔ عکس کودکان از طرف پدران ٬ مادران و نزدیکان خانواده می تواند عواقب دردناک و خطرناکی را در پی داشته باشد

00:0000:00

پوکئ استخوان چیست ؟ با اجرای داکتر شکور قیومی پزشک خانواده

22Jul

00:0000:00

گیاهخواری و اقتصاد جهانی

16Jul

00:0000:00

ده مادهٔ خطرناک . گفتاری از منیژه صدقی پژوهشگر تندرستی و سلامتی

10Jul

00:0000:00

بیست و پنج دقیقه کفت و شنود با معین قهرمانی پژوهشگر

5Jul

00:0000:00

بسوی تندرستی. برنامه ای از داکتر شکور قیومی پزشک خانواده

1Jul

00:0000:00

جغد ها . گفتار کوتاهی از محمد درویش

29Jun

00:0000:00

پرنده در قفس زیبا نمی خواند ٬ بگذار پرواز کند

24Jun

00:0000:00

التهاب غدهٔ پانقراس - گفتاری از داکتر قیومی در برنامهٔ بسوی تندرستی

18Jun

00:0000:00

برداشت غلط از پروتین. گفتاری از خانم منیژه صدقی در برنامه ی فلسفهٔ تغذیه و راز سلامتی

16Jun

00:0000:00

این ده مادهٔ غذایئ سودمند را همیشه در وعده های غذایئ خود داشته باشید.

14Jun

00:0000:00

- Older Posts »